Egenkapitalbevis og investorinformasjon

Egenkapitalbevis

Pilar III

Pilar III dokumentet gir innsikt i bankens risikoprofil, kapital samt styring og kontroll, og skal bidra til at banken oppfyller kravene som stilles til offentliggjøring gjennom kapitalkravforskriften, herunder riksikovektet beregningsgrunnlag og ansvarlig kapital.