Velkommen til Sunndal Sparebank

Henter 45 millioner kroner i ny emisjon

I møte den 5. februar 2019 besluttet styret i Sunndal Sparebank å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428 571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 45 millioner.

Våre åpningstider

Våre åpningstider

Åpningstider:

Mandag - fredag 09:00 - 15:30

Kontakt oss:
Epost:    post@sunndal-sparebank.no
Telefon: 71 68 91 00

Sunndal Sparebank message facebook

Last ned vår mobilbank

Full oversikt rett i mobilen - med alt du trenger i din bankhverdag: Betalinger, overførsel, lån, forsikringer, fond, kredittkort, SnapCash og mye mer!

Gode råd