VIKTIG MELDING TIL VÅRE KUNDER: OPPDATERING AV KUNDEINFORMASJON

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.oktober 2018. Loven stiller betydelig strengere krav til kundekontroll og oppfølging av dette enn tidligere. Sunndal Sparebank, i likhet med andre banker, er pålagt å kunne dokumentere kjennskap til sine kunder, samt å gjennomføre løpende oppfølging av kundeforholdet (jfr. Hvitvaskingsloven) for å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering.

For å innhente tilstrekkelig informasjon om deg og ditt kundeforhold ber vi deg fylle ut en kundeerklæring. Ut fra denne erklæringen vil vi gjøre en risikovurdering av ditt kundeforhold.

Hva spør vi om?

Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

For alle privatkunder som har nettbankavtale vil det komme en melding når man logger på nettbank eller mobilbank. Alle spørsmål besvares da elektronisk.

Du som er umyndig eller ikke har nettbank/mobilbank vil motta et brev fra oss med en kundeerklæring som må besvares og returneres banken.

Hva skjer?

Det følger av hvitvaskingsloven § 21 at banken skal avvikle kundeforhold dersom oppfølging ikke kan gjennomføres. Banken vil sperre kundeforholdet dersom tiltak ikke er gjennomført innen fristen. Sperrede kundeforhold vil kunne åpnes igjen dersom manglende tiltak kommer på plass.

Har du spørsmål? Ring oss på telefon 71 68 91 00 eller send e-post til post@sunndal-sparebank.no

Sunndal Sparebank

Våre åpningstider

Åpningstider:

Mandag - fredag 09:00 - 15:30

Kontakt oss:
Epost:    post@sunndal-sparebank.no
Telefon: 71 68 91 00

Sunndal Sparebank message facebook

Renter, priser og betingelser

Hva er lånerente, hvor mye koster det å ta ut penger i utlandet, hva er BSU renten på?

Last ned vår mobilbank

Full oversikt rett i mobilen - med alt du trenger i din bankhverdag: Betalinger, overførsel, lån, forsikringer, fond, kredittkort, SnapCash og mye mer!

Meld skade på nett

Her kan du enkelt melde din skade. Vi vil deretter kontakte deg for å hjelpe deg videre.