Innhold

Søk om boliglån

Hos Sunndal Sparebank kan du få lånet du trenger for å realisere din boligdrøm.Vi har en av landets beste renter og under kan du søke om det lånet som passer dine behov og omstendigheter.

Nytt avdelingskontor

Sunndal Sparebank åpnet dørene til sitt nye avdelingskontor i Ålesund 12. juni 2017. Med det ble Sunndal Sparebank den første Eika-banken som har etablert seg i Ålesund kommune.

Sparer du nok?

Uansett alder, sparing er verdens beste idé. Snakk med oss om sparing i fond.

Last ned vår mobilbank

Full oversikt rett i mobilen - med alt du trenger i din bankhverdag: Betalinger, overførsel, lån, forsikringer, fond, kredittkort, SnapCash og mye mer!

Henter 45 millioner kroner i ny emisjon

I møte den 4. september 2017 besluttet styret i Sunndal Sparebank å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428 571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 45 millioner.