Emisjon 2019

I mars og april 2019 gjennomfører Sunndal Sparebank en fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

Sunndal Sparebank – Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner i Sunndal Sparebank. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

18. mars 2019 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

5. april 2019 kl. 16:30

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 10. april 2019

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 12. april 2019

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 30. april 2019

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 30. april 2019

Egenkapitalbevis