Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

Navn                                        Tittel
Roar Ørsund Styreleder
Magnhild Pape Meringen Nestleder
Vidar Sæter Styremedlem
Annveig Bjordal Halkjelsvik Styremedlem
Lisbeth Thorsø Styremedlem
Laila Sødahl Styremedlem (ansatterepresentant)   
Odd Arve Skralthaug Observatør

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.

 

Offentlige

 

 • Asbjørn Trondsgård

 

Egenkapitalbeviseiere

 • Eirik Folmo
 • Odd Harry Sira
 • Marta Eunice Perez
 • Nils Johansen


Innskytervalgte

 • Gunnar Olav Furu
 • Maja Solli
 • Inger Marit Romfo
 • Eirik Sjøholt

 

Ansatte

 • Lars Arnold Forseth
 • Jeanett Berge
 • Hanne Gjøra