Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

Navn                                        Tittel
Egil Brevik                              Styreleder
Ildri Solbakk                           Nestleder
Vidar Sæter                             Styremedlem
Kari Marie Jenstad                  Styremedlem
Bjørn Flemmen Steinland       Styremedlem
Bjørg Aa                                  Styremedlem (ansatterepresentant)                  


Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.Egenkapitalbeviseiere     Offentlige valgt   Kundevalgte  Ansattevalgte 
 Odd Harry Sira    Arne Magne Rønningen    Gunnar Olav Furu    Jorunn Klingøy
 Eirik Folmo        Christian Semundset Husby   Eivind Lervik
 Kari Marie Jenstad     Inger Marit Romfo   Lars A. Forseth 
 Daniel Børset    Randi Berge