Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

Navn                                        Tittel
Bjørn Flemmen Steinland Styreleder
Ildri Solbakk Nestleder
Vidar Sæter Styremedlem
Annveig Bjordal Halkjelsvik Styremedlem
Ola Svein Ulvund Styremedlem
Bjørg Aa Styremedlem (ansatterepresentant)   
Laila Sødahl Observatør

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.

 

Offentlige

 

 • Asbjørn Trondsgård

 

Egenkapitalbeviseiere

 • Eirik Folmo
 • Odd Harry Sira
 • Marta Eunice Perez
 • Nils Johansen


Innskytervalgte

 • Gunnar Olav Furu
 • Christian Semundset Husby
 • Inger Marit Romfo
 • Randi Berge

 

Ansatte

 • Lars Arnold Forseth
 • Jeanett Berge
 • Hanne Gjøra