Styret

Styret blir valgt av Generalforsamlingen, og arbeider med saker som strategi, mål, budsjett, regnskap, større lånesaker m.m.

Navn                                        Tittel
Bjørn Flemmen Steinland       Styreleder
Ildri Solbakk                           Nestleder
Vidar Sæter                             Styremedlem
Kari Marie Jenstad                  Styremedlem
Ola Svein Ulvund                    Styremedlem
Bjørg Aa                                  Styremedlem (ansatterepresentant)   
Laila Sødahl                            Observatør

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ.

 

Offentlige

 

 • Arne Magne Rønningen

 

Egenkapitalbeviseiere

 • Eirik Folmo
 • Odd Harry Sira
 • Marta Eunice Perez
 • Nils Johansen


Innskytervalgte

 • Gunnar Olav Furu
 • Christian Semundset Husby
 • Inger Marit Romfo
 • Randi Berge

 

Ansatte

 • Lars Arnold Forseth
 • Jeanett Berge
 • Viggo Martin Hanssen