Sunndal sparebank etablerer kontor i Kristiansund

Styret i Sunndal Sparebank besluttet å etablere avdelingskontor i Kristiansund. Lokaliseringen planlegges til sentrum av byen, med mål om samlokalisering med relevant partner innen eiendomsmegling. Arbeidet med rekruttering starter umiddelbart.

Banken etablerte avdelingskontor i Molde og Ålesund i 2016 og 2017, og begge disse kontorene har så langt vært en ubetinget suksess. Kunde- og kredittveksten har vært svært god, og de nye kontorene har bidratt til å styrke Sunndal Sparebanks posisjon i Møre og Romsdal. Vi opplever at lokalbankkonseptet står seg godt i konkurransen med andre banker i vårt geografiske nedslagsfelt.

Etableringen i Kristiansund skjer i forlengelsen av tidligere kontoretableringer, med en tydelig ambisjon om fortsatt å styrke kundegrunnlaget og posisjonen som en selvstendig lokalbank i årene framover. Over tid skal etableringen bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping for egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte. Kristiansund framstår som et meget interessant marked med et tilstrekkelig kundegrunnlag, og Sunndal Sparebank vil være den eneste banken i Eika-Alliansen som er representert i byen når Surnadal Sparebank nå fusjonerer med Sparebank 1 Nordvest og blir Sparebank 1 Nordmøre.

Ved oppstart vil bankens avdelingskontor i Kristiansund bestå av tre-fire rådgivere, inklusive avdelingsbanksjef Marit Bergan-Skar.

Lokalbankkonseptet står støtt, noe vi opplever hver dag i markedet. Vi skal være best på personlig rådgivning ved viktige livshendelser, kunden skal føle seg verdsatt og skal få gode kundeopplevelser.

-vi skal framstå som hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Målsettingen er at avdelingskontoret skal være i drift fra 1. mars 2021.

Velkommen til oss