Gaver allmennyttige formål

Sunndal Sparebank er en betydelig og engasjert samfunnsaktør i Sunndal. Gaver til allmennyttige formål er ett av virkemidlene for vårt samfunnsengasjement.

 

I 2020 skal vi dele ut gaver, og barne- og ungdomsaktiviteter i lag og foreninger er en prioritert målgruppe.

Tildelingskriterier:

  • Barne- og ungdomsaktivitet

  • Idrett- og kulturaktiviteter blir prioritert

  • Lag og foreninger med tilhørighet i Sunndal, Molde eller Ålesund

  • Søknad må være knyttet til investering (ikke drift)

     

Søknadsprosessen for 2020 er ikke klar ennå, og mer informasjon og dette vil komme i løpet av mars måned.

Våre åpningstider

Åpningstider:

Mandag - fredag 09:00 - 15:30
P.g.a. koronasituasjonen er våre kontorer fysisk stengt, men vi er tilgjengelige via telefon, e-post og våre digitale løsninger!

Kontakt oss:
Epost:    post@sunndal-sparebank.no
Telefon: 71 68 91 00

Sunndal Sparebank message facebook