Gaver allmennyttige formål

Sunndal Sparebank er en betydelig og engasjert samfunnsaktør i Sunndal. Gaver til allmennyttige formål er ett av virkemidlene for vårt samfunnsengasjement.

 

I 2019 skal vi dele ut gaver, og barne- og ungdomsaktiviteter i lag og foreninger er en prioritert målgruppe.

Tildelingskriterier:

  • Barne- og ungdomsaktivitet

  • Idrett- og kulturaktiviteter blir prioritert

  • Lag og foreninger med tilhørighet i Sunndal, Molde eller Ålesund

  • Søknad må være knyttet til investering (ikke drift)

     

I år vil bankens kunder få muligheten til å stemme frem utvalgte lag eller foreninger som har søkt om gavemidler. Stemmeløsningen vil være tilgjengelig via mobilbanken. Mer informasjon om hvilke lag og foreninger som har blir valgt ut og hvordan man kan stemme vil komme etter hvert.

Om du ønsker at ditt lag/forening skal komme i betraktning, må vi motta en begrunnet søknad innen fredag 15. februar 2019. Tildeling / offentliggjøring av gaver skjer i mars.