Gaver allmennyttige formål

Sunndal Sparebank er en betydelig og engasjert samfunnsaktør i Sunndal. Gaver til allmennyttige formål er ett av virkemidlene for vårt samfunnsengasjement.

 

I 2018 skal vi dele ut gaver, og barne- og ungdomsaktiviteter i lag og foreninger er en prioritert målgruppe.

Tildelingskriterier:

  • Barne- og ungdomsaktivitet

  • Idrett- og kulturaktiviteter blir prioritert

  • Lag og foreninger med tilhørighet i Sunndal kommune

  • Søknad må være knyttet til investering (ikke drift)

     

Om du ønsker at ditt lag/forening skal komme i betraktning, må vi motta en begrunnet søknad innen fredag 6. april 2018. Tildeling / offentliggjøring av gaver skjer i mai.

 

Søknad sendes til post@sunndal-sparebank.no