Gaver til allmennyttige formål

Sunndal Sparebank er en betydelig og engasjert samfunnsaktør i Sunndal. Gjennom å dele ut gaver ønsker vi å stimulere til engasjement og utvikling i ditt nærmiljø. Gaver til allmennyttige formål er ett av virkemidlene for vårt samfunnsengasjement.

Gaver allmennyttige formål