Innboforsikring

Du har ofte større verdier enn du tror i hjemmet ditt. En god innboforsikring sikrer alle tingene du tar med deg når du flytter inn. Og husk - innboforsikring er viktig enten du eier eller leier bolig.
  • Erstatter skade på tingene dine ved brann, vann og tyveri
  • Erstatter dine utgifter, dersom du må bo utenfor hjemmet grunnet skade
  • Inkluderer ID-tyveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?

Hos oss kan du velge mellom Innbo og Innbo Pluss. Se hva som passer deg best. 
Innbo Pluss Innbo
Uhellsforsikring med inntil 30.000 kroner i hele verden
 
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet


Innbo som blir skadet i flytting med egen bil

 Tyveri av sykkel inntil 40.000 kroner  
 Tyveri av sykkel inntil 10.000 kroner   
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygging av bolig pga ulykke eller handikap

Identitetstyveri

Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap


Brann-, vann- og tyveriskade Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

 

Er du riktig forsikret?

Verdifulle eiendeler

Noen ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at disse skal bli ødelagt eller gå tapt. Har du verdifulle eiendeler du ofte tar med deg ut av huset, som smykker, bunad eller våpen, kan disse forsikres hos oss.