Båtforsikring

Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikres hos oss.
  • Kasko dekker bla. sammenstøt, kantring, synking og transport innen Norden
  • Maskinskade dekker bruddskader i båtens maskinelle utrustning
  • Velger du kasko kan forsikringen utvides med vårt beste forsikringsalternativ, Båt Pluss
Kontakt meg om Båtforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Se hva som passer deg og ditt behov best.

FritidsbåtPluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
Oppslagsutstyr: krybbe, stav m.m. inntil 15 000 kroner

Fastmontert utstyr inntil 50% av båtens markedsverdi

Løsøre inntil 30 000 kroner

Joller med motor tilsammen 30 000 kroner

Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade

Skader på drivstoffsystem (som skyldes forurenset drivstoff)

Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann/tyveriskade i perioden 1. mai - 1. sept.

Ved reparasjon erstattes rimelig utgifter til overnatting

Skade på tilbehør (GPS m.m.)

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn

Tyveri

Brann

Ulykke*

Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg! 

Her finner du direkte link til Småbåtregisteret.