Sunndal Sparebank overtar forsikringsportefølje og styrker markedsmulighetene i nordre del av Møre og Romsdal

I forbindelse med at Surnadal Sparebank overdrar sin virksomhet til Sparebank 1 Nordvest og blir Sparebank 1 Nordmøre, har Sunndal Sparebank inngått distribusjonsavtale med Eika Forsikring om å betjene forsikringskundene til Surnadal Sparebank fra mandag 3. mai 2021.

Målet er å sikre at kunder av Eika Forsikring fortsatt skal bli betjent på en god måte, og at de ikke trenger å foreta seg noe som følge av nevnte endring for kunder i Surnadal Sparebank.

Dette gir Sunndal Sparebank en unik mulighet til å styrke sin markedsposisjon ytterligere i Møre og Romsdal.

Vi er godt tilfredse med å ha sikret oss avtalen med Eika Forsikring, og er sikre på at dette er en god løsning både for kundene og for oss som lokalbank i Møre og Romsdal, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Betjeningskonseptet videreføres, og kundene vil oppleve å ha et minst like godt tilbud som tidligere på forsikringsområdet. Samtidig er det en klar styrke at vi har lykkes med å ha fått med oss Steinar Aasbø og Marit Bergan-Skar med på laget. De skal være godt kjent for de alle fleste forsikringskunder i den overtakende forsikringsporteføljen. Dette er ekstra gledelig og de vil være våre spisser på området i tiden som kommer, sier Jonny Engdahl.

Det er med stor ydmykhet vi tar på oss oppgaven med å forvalte og utvikle en stor forsikringsportefølje på vegne av Eika Forsikring, men føler oss trygge på at vi skal lykkes med oppdraget. Det siste året har vi styrket forsikringsområdet vesentlig og forsikringsteamet består nå av hele 6 spesialister som dekker hele spekteret av forsikringsløsninger til person-, landbruk- og bedriftskundemarkedet. I tillegg har vi flere bankrådgivere som er autoriserte forsikringsrådgivere og kan gi god rådgivning, sier Jonny Engdahl.

Sunndal Sparebanks markedsmuligheter styrkes vesentlig som følge av avtalen.

Ny forsikringsportefølje styrker inntektsstrømmen fra forsikring umiddelbart, og vi ser også at tilgangen på nye forsikringskunder vil åpne mulighetene horisontalt i vår verdikjede. Nemlig økt potensiale for kundevekst på banksiden, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

Ved overtakelsen vil Sunndal Sparebank og Eika Forsikring også bli stedlig representert i Surnadal. Steinar Aasbø vil ha kontordager både i Sunndal og Surnadal. Dette vil være en styrke i betjeningen av alle forsikringskunder som nå blir overført til Sunndal Sparebank, sier Jonny Engdahl.

I Kristiansund vil kunder av Eika Forsikring enkelt kunne avlegge et besøk i bankens avdelingskontor i Nedre Enggate. Vi er trygge på at dette blir en god løsning for alle kunder, og det viktigste er at kunder som nå blir overført ikke trenger å foreta seg noe. Vi skal fortsatt være ved kundenes side, sier Jonny Engdahl.

Det er mange gode krefter og ressurser i sving for at dette skal bli en god løsning for kundene, Eika Forsikring og Sunndal Sparebank, sier Jonny Engdahl.

Kontaktperson:

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)