Etter at Norges Bank fredag den 27. mars satte ned styringsrenten for andre gang på én uke, besluttet Sunndal Sparebank å redusere renten på utlån til person- og bedriftskunder ytterligere med inntil 0,50 prosentpoeng. 

Den tidligere varslede rentenedgangen gjeldende fra 4. mai, ble framskyndet til 2. april. I tillegg senket vi utlånsrentene ytterligere, slik at den samlede nedgangen ble på inntil 0,85 prosentpoeng. Endringen er gjort virksom allerede fra 2. april, og gjelder både nye og eksisterende kunder. Boliglånsrenten vil etter dette være på et historisk lavt nivå.

Det norske rentemarkedet har siden koronakrisen brøt ut vært preget av stor usikkerhet og vesentlig økte risikopremier for norske banker. Dette påvirker bankenes innlånskostnader i stor og negativ grad, noe som gjør det utfordrende å fastsette riktige priser overfor kundene. 

Ved å framskynde rentenedgangen til 2. april, vil dette gi en hurtigst mulig lettelse for både person- og bedriftskundenes låneforpliktelser og vil bidra til å gi en økt trygghet.
Banken tilbyr avdragsfrihet på inntil 6 måneder eller terminutsettelser til personkunder som har møtt eller vil møte mer utfordrende økonomiske tider. Du kan nå søke avdragsfrihet i vår mobilbank på en enkel og grei måte.

Vi oppfordrer alle som nå er kommet i en vanskelig situasjon om å ta kontakt, slik at vi kan bistå med gode hjelpetiltak så raskt som mulig.


Innskudd
Banken har tidligere varslet at renten på enkelte innskuddsprodukter blir redusert med inntil 0,35 prosentpoeng fra 20. mai. Fra 25. mai blir renten på innskudd redusert ytterligere med inntil 0,50 prosentpoeng, slik at den samlede nedgangen etter to rentejusteringer blir på inntil 0,85 prosentpoeng.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån eller innskudd.