Sunndal Sparebank har den siste tiden hatt en motstrøms satsning, med flere nye ansatte og etablering av et nytt avdelingskontor i Molde, mens andre banker legger ned filialer landet over.

 

Markedsundersøkelser viser at det er et positivt markedspotensial i Molde og omegn, og Sunndal Sparebank har ambisjoner om kundevekst i personmarkedet der. Sunndal Sparebank har lange tradisjoner som lokal sparebank og vil ta med seg dette som en del av strategien i Molde, med en langsiktig satsning med lønnsomhet over tid. Molde kommer til å bli etablert med 2 rådgivere ved oppstart som er lagt til november 2016. Hjørnesteinen for markedsstrategien i Molde vil være solid personlig rådgivning kombinert med gode digitale løsninger og korte beslutningsveier.

 

Med en ambisiøs vekts strategi, nytt avdelingskontor og et dynamisk marked i utvikling har Sunndal Sparebank ansatt 6 nye medarbeidere i 2016. Det nye innskuddet i banken består av:

 

  • 4 rådgiver, hvorav 3 med AFR-autorisasjon

  • 1 forsikringsrådgiver

  • 1 markeds- og digitalansvarlig

 

Totalt i banken er det nå 27 ansatte, og med denne veksten og videre satsning er det også ombyggingsarbeid i kulissene i bankbygget.

 

Sunndal Sparebank er veldig fornøyd med utviklingen for banken så langt i år og tallene per 30.09.2016 viser:

  • Forvaltningskapital på 2,5 milliarder kroner

  • Forretningskapital på 3,3 milliarder kroner (inkl. 760 mnok i utlån i EBK)

  • Egenkapitalavkastning på 9 prosent

  • Driftsresultat før skatt på om lag 25 MNOK

  • Utlånsvekst på om lag 5,5 prosent

  • Innskuddsdekning på 87 prosent