Tirsdag 28. mars kl. 18:00 gjennomføres kundevalgmøte i Sunndal Sparebanks lokaler.

Myndige personer som har et kundeforhold i Sunndal Sparebank har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme ved valget. Det er tillatt å avgi stemme ved fullmektig, men en kunde kan ved frammøte kun opptre som fullmektig for én annen kunde.

Valget foregår som rent flertallsvalg.

Følgende personer er på valg:

  • Ordinært medlem, Inger Marit Romfo. Nytt medlem skal velges for en periode på fire år (2017-2020). På valg i 2021.
  • Ordinært medlem, Randi Berge. Nytt medlem skal velges for en periode på fire år (2017-2020). På valg i 2021.

Valgkomiteen har innstilt på følgende kandidater (i prioritert rekkefølge):

Ordinært medlem:

  1. Inger Marit Romfo (gjenvalg)
  2. Randi Berge (gjenvalg)

 

Valgkomiteen har bestått av Eirik Folmo (leder), Inger Marit Romfo, Arne Magne Rønningen og Lars Arnold Forseth.