Tirsdag 12. mars kl. 18:00 gjennomføres kundevalgmøte i Sunndal Sparebanks lokaler.

 

Myndige personer som har et kundeforhold i Sunndal Sparebank har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme ved valget. Det er tillatt å avgi stemme ved fullmektig, men en kunde kan ved frammøte kun opptre som fullmektig for én annen kunde.

 

Valget foregår som rent flertallsvalg.

 

Følgende personer er på valg:

 

 • Ordinært medlem, Gunnar Olav Furu. Nytt medlem skal velges for en periode på fire år (2019-2022). På valg i 2023.

   

  Valgkomiteen har innstilt på følgende kandidater (i prioritert rekkefølge):

   

  Ordinært medlem:

   

 1. Gunnar Olav Furu (gjenvalg)

   

   

   

   

  Valgkomiteen har bestått av Eirik Folmo (leder), Inger Marit Romfo, Arne Magne Rønningen og Lars Arnold Forseth.