Emisjon 2019

I oktober 2017 gjennomfører Sunndal Sparebank en fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

Sunndal Sparebank – Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner i Sunndal Sparebank. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

18. mars 2019 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

5. april 2019 kl. 16:30

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 10. april 2019

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 12. april 2019

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 30. april 2019

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 30. april 2019

Egenkapitalbevis