Daglig bruk av banken

Det skal være enkelt å bruke banken i det daglige. Enten du foretrekker å gjøre bankting mens du er på farten, eller når du sitter hjemme i sofaen - vi har løsningene for deg. Hos oss kan du også velge om du vil bruke kort, mobil eller klokke som betalingsmiddel.

Betaling

Ting du kan fikse selv på nett

Beløpsbegrensning i innskuddsautomaten vil gjelde fra 5. mai 2019

Hvorfor skal vi ha beløpsbegrensning i innskuddsautomaten?

Bank og finansbedrifter er underlagt strenge krav til kontroll. Fokuset på bekjempelse av finansiell kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering har økt både i samfunnet generelt og i bankene. Bankene skal i henhold til hvitvaskingsregelverket avdekke midlenes opprinnelse.

Innskuddsautomaten er i en særstilling her, ettersom kundene kan sette inn store kontantbeløp i automaten.

Beløp og regler

 Det er satt opp regler for henholdsvis privatkunder og næringskunder, slik tabellen nedenfor viser.  Beløpene er delt opp i et maksbeløp pr innskudd, og en sum for totalbeløp over en 30 dagers periode, regnet fra dagens dato

Kunde Engangsbeløp Sum 30 dagers periode
Privat (pnr) NOK 20.000 NOK 40.000
Bedrift (orgnr) NOK 50.000 NOK 100.000

 Grensene vil gjelde pr kundeforhold, det vil si at alle kundens konti tas i betraktning.

 Hvorvidt en kunde er registrert på organisasjonsnummer eller personnummer er bestemmende for hvilke regler som vil gjelde for ham.

Alternative løsninger for kunden

Vi oppfordrer alle til å intensivere bruken av digitale løsninger, som betalingsterminaler og Vipps.

Vipps

Ved å etablere en Vipps-profil så kan dine kunder betale med sin mobil til deres unike Vipps-nummer. Les mer her

Betalingsterminal

Ønsker du et tilbud på betalingsterminal? Les mer her

Bli kjent med Eika Fordel!

Det lønner seg å bruke våre kredittkort! Gjennom vårt fordelsprogram får du en rekke rabatter når du handler i butikk og på nett.