Hos oss trenger du ikke være medlem av et forbund for å få en superrente.

Vilkår:

  • Maksimal belåningsgrad er 50 prosent.
  • Gyldig sikkerhet er pant i bolig og fritidseiendom.
  • Verdi må dokumenteres med takst, meglervurdering eller kjøpekontrakt ikke eldre enn 6 måneder.
  • Etablerings- og depotomkostninger, jfr. prisliste.
  • Terminomkostninger, jfr. prisliste.

 

Priseksempel:

Lån 2.000.000. Nom. 1,35% p.a. og eff. 1,43% p.a. Etableringskostnader kr. 3.500, depotkostnader kr. 1.000, terminomkostninger kr. 55. Løpetid 25 år. Totalt kr. 2.383.804.