Det hersker liten tvil om at Sunndal Fotball og klubbens partnere går gjennom en vanskelig og usikker tid under koronapandemien. Generalsponsoren, Sunndal Sparebank, står ved klubbens side fullt og helt også i 2020. Måten vi responderer på i denne tiden, er helt i tråd med våre kjerneverdier – Hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-Om seriespillet på seniornivå, i ungdomsfotballen og barnefotballen blir redusert eller i ytterste konsekvens blir avlyst i 2020, så vil ikke det endre noe på vårt engasjement overfor Sunndal Fotball, verken økonomisk eller på andre måter. Vi står sammen med Sunndal Fotball i tykt og tynt, og har en langsiktig ambisjon om å være en trygg og god medspiller for klubben også i årene framover, sier Jonny Engdahl. I mer enn 25 år har Sunndal Sparebank vært klubbens hovedsamarbeidspartner.

I en spesiell og forundrende tid som vi alle opplever nå, ser vi tydeligere enn noen gang en sterkere orientering mot lokalsamfunnene våre. Folk søker trygghet, det nære og det kjente. Det er nettopp Sunndal Sparebank skal levere på i trygghetens tid. Vi er til å stole på når man trenger det som mest. Viktigheten av å stå sammen. Akkurat nå heier vi litt ekstra på Sunndal Fotball og frivilligheten for øvrig, sier Jonny Engdahl.

-på et tidspunkt vil den gamle hverdagen komme tilbake og da er det viktigere enn noen gang at frivilligheten, gjennom idrett og kultur, er i stand til å levere et godt aktivitetstilbud, gode opplevelser og arrangementer. Når hverdagen gradvis kommer tilbake, vil idrett og kultur samle oss, skape felles identitet og gi tro og håp for framtiden, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl. Da er det viktigere enn noen gang at vi akkurat nå makter å holde liv i det frivillige kultur- og idrettslivet. Bankens bidrag til Sunndal Fotball er til uvurderlig hjelp i så måte. Lokalsamfunnet Sunndal trenger en stor frivillig aktør som Sunndal Fotball, sier Jonny Engdahl.

-med årets avtale forsterker Sunndal Sparebank sitt økonomiske bidrag til Sunndal Fotball. I 2020 går banken også inn og støtter nyvinningen SILXtra, hvor Jarl Torske er engasjert. Med dette tar vi et offensivt og tydelig samfunnsansvar, og vet at dette blir satt utrolig stor pris på og blir lagt godt merke til blant innbyggerne i Sunndal kommune, sier Jonny Engdahl.

-i dag kan alle som er kunder i Sunndal Sparebank, være litt stolte og kjenne på at de deltar aktivt med å støtte noe av det mest betydningsfulle i hverdagen – nemlig frivilligheten, sier Jonny Engdahl. Et lokalsamfunn uten frivillighet, er som en kropp uten skjelett. Vi vet at mange savner nettopp det frivilligheten representerer i disse dager – samhold og gode opplevelser, sier Jonny Engdahl. Sunndal Sparebank – på lag med frivilligheten.

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.