Sunndal Sparebank og NEM Eiendomsmegling AS har en tid forhandlet om samarbeid, og er nå enig om en samarbeidsavtale som skal bidra til begge parters langsiktige vekst og utvikling i Kristiansund.

-vi er svært glad for at vi nå kan offentliggjøre at NEM Eiendomsmegling ønsker å bli en del av vår satsing i Kristiansund, og at vi med denne avtalen forsterker markedsmulighetene og begge parters strategiske utvikling, synlighet og distribusjonskraft i lokalmarkedet, sier adm.banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Målet for partene er å skape gode synergier ved å være samlokalisert, samt oppnå et godt betjeningskonsept for eksisterende og nye kunder i Kristiansund. Samarbeidsavtalen vil bidra til å skape gode muligheter for et styrket kundegrunnlag i tiden som kommer.

-samarbeidet vil forenkle arbeidet mot potensielle kunder, samt skape gode kommersielle muligheter for begge parter, sier daglig leder i NEM Eiendomsmegling Maria Alvheim Klinge og adm.banksjef Jonny Engdahl unisont.

NEM Eiendomsmegling AS ble etablert medio 2019, og har allerede på den korte tiden fått et godt fotfeste i Kristiansund, Averøy og omegn. NEM er en solid aktør som er opptatt av kvalitet i all sin virksomhet, og opplever at de stadig oftere er en fortrukket rådgiver og megler ved kjøp og salg av bolig.

Lokalisering besluttet og det nye bankteamet på plass

Etter planen skal dørene åpnes første uka i mars, og da vil Sunndal Sparebank og NEM Eiendomsmegling AS bli å finne i Nedre Enggate 5-7. På folkemunne omtales lokalene som Sverdrup-gården, hvor DnB inntil nylig har holdt til.

-vi er veldig fornøyd med å ha lykkes å ha kommet i posisjon som leietaker i disse lokalene. Lokalene er meget tiltalende og er godt egnet for begge parters virksomhet, og de vil åpenbart gi oss synlighet og er lett tilgjengelig for nye og eksisterende kunder som har behov for bank- og eiendomsmeglertjenester, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Bank-teamet som vil ha ansvaret med å drifte avdelingskontoret er også klart. Foruten avdelingsbanksjef Marit Bergan-Skar, vil teamet bestå av Silje Utne, Marie Lovise Reiten og Rune Rossing. Marit Bergan-Skar tiltrer stillingen 1. mars. Silje Utne og Marie Lovise Reiten har allerede tiltrådt og er i full gang med sin opplæring på Sunndalsøra. Rune Rossing kommer fra Engdahl Assuranse AS og tiltrer 1. april.

-vi har fått et bra team på plass, som består av både erfarne medarbeidere fra bank og forsikring og yngre medarbeidere med veldig gode kvalifikasjoner, nettverk og potensiale. De vil utfylle hverandre på en veldig fin måte og har en fantastisk personlighet som gjør oss trygge på at de vil gi en god leveranse til kunder i Kristiansund, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

-våre nye medarbeidere og resten av organisasjonen i Sunndal Sparebank ser virkelig fram til åpningsdagen. Og den er her veldig snart, sier Jonny Engdahl.

Mer kommer – forsterker tilbudet

Vi jobber også langs andre akser for å forsterke kontoretableringen, og det forventes at det blir inngått nye samarbeids- og distribusjonsavtaler i nær framtid som vil styrke vår leveranse i markedet ytterligere.

-aktører vi jobber med er både knyttet til ytterligere samlokalisering, samt videreføring av distribusjonsløsninger gjennom Eika Alliansen, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

-vi vektlegger god personlig kunderådgivning og tilstedeværelse, og da ønsker å kunne tilby flere tjenester og produkter til de kundene som kommer til oss. Vi ønsker å skape liv og synergier i lokalene, noe vi er trygge på at vi skal få til. Det er mange gode krefter som arbeider for at dette skal bli en suksess for alle parter, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

Kontaktperson:
Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)

Maria Alvheim Klinge, Daglig leder i NEM Eiendomsmegling (926 99 890)