Sunndal Sparebank gir en kraftig økonomisk støttepakke til frivilligheten i Sunndal!
Hele 53 lag og foreninger mottar nå til sammen 1,8 millioner kroner fra banken!

-aldri før har banken delt ut så mye til så mange organisasjoner som representerer folkesjela, dugnaden og frivilligheten i lokalmiljøene i Sunndal, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-vi har en unik økonomisk stilling som vi nå benytter på offensiv og god måte. Vi bryr oss under den vanskelige og spesielle tiden som vi alle er rammet av i disse dager, sier Jonny Engdahl. 

-måten vi responderer på tydeliggjør på en utmerket måte våre kjerneverdier, nemlig Hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte, sier Jonny Engdahl.

-Sunndal Sparebanks engasjement til det frivillige arbeidet i Sunndal har vært en viktig del av bankens virksomhet siden 1928. Da koronapandemien traff oss med full tyngde i mars, var bankens generalforsamling og styret unisont enige om at det var viktig å treffe gode hjelpetiltak, også mot lag og organisasjoner som de aller fleste av oss har et forhold til. I disse dager kjenner vi på savnet av aktiviteter, glede, inkludering og tilhørighet – det som frivilligheten på en utmerket måte representerer. For oss ble det ganske tidlig klart at vi måtte trå til og gi en betydelig tildeling for å kompensere noe for bortfallet av inntekter som frivilligheten nå opplever, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være god på bankdrift og gode kundeopplevelser, og vi skal være ledende på samfunnsområdet. Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

I en spesiell og forundrende tid som vi alle opplever nå, ser vi tydeligere enn noen gang en sterkere orientering mot lokalsamfunnene våre. Folk søker trygghet, det nære og det kjente. Det er nettopp det Sunndal Sparebank skal levere på i trygghetens tid. Vi er til å stole på når man trenger det som mest. Viktigheten av å stå sammen. Akkurat nå heier vi litt ekstra på frivilligheten i vårt geografiske nedslagsfelt, sier Jonny Engdahl. 

-på et tidspunkt vil den gamle hverdagen komme tilbake og da er det viktigere enn noen gang at frivilligheten og lokalmiljøene, gjennom idrett og kultur, er i stand til å levere et godt aktivitetstilbud, gode opplevelser og arrangementer. Når vi nå gradvis tar hverdagen tilbake, vil idrett og kultur samle oss, skape felles identitet og gi tro og håp for framtiden, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl. Da er det viktigere enn noen gang at vi akkurat nå makter å holde liv i det frivillige kultur- og idrettslivet. Bankens bidrag til frivilligheten er til uvurderlig hjelp i så måte, sier Jonny Engdahl.

-i dag kan alle som er kunder i Sunndal Sparebank, være stolte og kjenne litt ekstra på at de deltar aktivt med å støtte noe av det mest betydningsfulle i hverdagen – nemlig frivilligheten, sier Jonny Engdahl. Vi vet at mange savner nettopp det frivilligheten representerer i disse dager – samhold og gode opplevelser, sier Jonny Engdahl.

Sunndal Sparebank – på lag med frivilligheten.

Disse mottar gavemidler fra Sunndal Sparebank:

Idrett (totalt 12 mottakere, NOK 775.000)

Nordvesten Klyvarlag    25.000
Sunndal Badmintonklubb    25.000
Sunndal Turnforening    50.000
Sunndal IL Friidrett    50.000
Driva IL    75.000
Grøa IL    75.000
IL Ulvungen    75.000
KvassUlvungen FK    75.000
Sunndal IL Håndball    75.000
Sunndal Svømme- og Livredningsklubb    75.000
Øksendal Idrettslag    75.000
Sunndal IL Fotball  100.000


Kunst og kultur (totalt 15 mottakere, NOK 540.000)

Hov barnegospel og minigospel                 15.000
Sunndal Kunstlag    25.000
Sunndal husflidslag    25.000
Dalen Mannskor    25.000
Jazzåkoret    25.000
Øksendal Songlag    25.000
Sunndal seniordans    25.000
Sunndal gammeldansforening    25.000
Jazzåteateret    50.000
Sunndal musikkforening    50.000
Sunndal rockeklubb    50.000
Sunndal storband    50.000
Jazzåteateret Produksjon AS    50.000
Sunndal ungdomskorps    50.000
Sunndal jazzklubb    50.000


Øvrige (totalt 26 mottakere, NOK 485.000)

Sunndal og Omegn Travklubb    10.000
Sunndal Rideklubb    10.000
Sunndal jeger- og fiskeforening    10.000
Hov Skyttarlag    10.000
Sunndal Skytterlag    10.000
Ålvundfjord og Ålvundeid skytterlag    10.000
Jordalsgrend Øksendal skytterlag    10.000
Fossekallen 4H    10.000
Jordalsgrenda ungdomslag    10.000
Øksendal ungdomslag    10.000
Ålvundfjord ungdomslag    10.000
Sunndal pensjonistforening    10.000
Flåøyas venner    10.000
Fale grendahus AL    15.000
Grøa Samfunnshus    15.000
Musgjerd grendahus    15.000
Samfunnshuset Fossheim    15.000
Øksendal samfunnshus    15.000
Ålvundeid grendahus    15.000
Tredal Vel    15.000
Gjøra bedehus    15.000
Ålvundeid bedehus    15.000
Pårørendes forening Sunndal Helsetun    20.000
Sunndal Hundeklubb    50.000
Sunndal Røde kors    50.000
Sunndal Alpinsenter  100.000