Som følge av koronapandemien har Sunndal Sparebank besluttet å dele ut 2 millioner kroner til frivilligheten!


Banken er en viktig samfunnsinstitusjon og stor bidragsyter i lokalsamfunnet. For oss handler det om å bry seg i den vanskelige tiden vi befinner oss i.
Mange frivillige lag og foreninger opplever nå at en dramatisk endring i sitt aktivitetsnivå, og at sårt tiltrengte inntekter blir kraftig redusert. Det er krevende tider for mange, og Sunndal Sparebank strekker nå ut en hjelpende hånd til noe av det viktigste vi har – frivilligheten.
Derfor har bankens styre besluttet at banken skal dele ut midler som kan hjelpe frivilligheten gjennom de vanskelige tidene. Vanligvis deler banken ut midler til investeringer som ønskes gjennomført, men denne gangen vil vi tilskudd til drift.
Detaljene omkring opplegget vil vi komme tilbake til like over påske, men dette er virkelig en gladsak og en skikkelig påskehilsen fra lokalsamfunnets bank!

 

Vi finner økonomiske løsninger sammen

Myndighetene har vedtatt å videreføre de omfattende tiltakene og restriksjonene fram til 13. april for å begrense spredning av konronaviruset.
Dette medfører at alle våre kontorer (Sunndalsøra, Molde og Ålesund) fortsatt holder stengt for fysiske kundemøter. Det er imidlertid viktig for oss å påpeke at vi er fullt operative og er tilgjengelig på telefon, e-post og gjennom våre digitale kundeløsninger i nettbank/mobilbank. 

Våre rådgivere sitter klare til å svare på dine spørsmål fra kl. 09:00 - 15:30 i alle disse kanalene. 

 

Sunndal Sparebank skal framstå som skikkelig og vil gjøre alt vi evner og kan for å hjelpe våre person- og bedriftskunder med å begrense konsekvensene av myndighetenes inngripende tiltak på individ- og bedriftsnivå. Sunndal Sparebank er forberedt på at dette kan bli langvarig og vi ønsker å bidra til å hjelpe våre kunder med å unngå de verste konsekvensene av Korona-viruset.

 

Personkunder
Flere av våre personkunder kjenner trolig på usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon. Noen har kanskje allerede blitt permittert og andre har fått varsel om dette. For at våre personkunder skal føle seg tryggere, kan vi tilby terminutsettelser eller avdragsfrihet på inntil 6 måneder på boliglån for personkunder som blir permittert. Om situasjonen vedvarer kan det bli aktuelt å utvide perioden med avdragsfrihet. Ikke nøl med å ta kontakt med våre dyktige rådgivere om du trenger hjelp.

 

Bedriftskunder

Flere av våre bedriftskunder har trolig allerede opplevd svikt i inntektene, og er urolig med tanke på framtiden. Det er grunn til å tro at urolige markedsforhold vil vedvare en tid for de aller fleste bedriftskunder. For enkelte vil konsekvensene være merkbart større enn for andre.

 

Sunndal Sparebank er opptatt av å finne gode løsninger, også for bedriftskundene, og vil tilby terminutsettelser eller avdragsfrihet på inntil 12 måneder på nedbetalingslån. Også andre løsninger kan være aktuelle og vi anbefaler deg som bedriftsleder om å ta kontakt for å drøfte situasjonen akkurat for din bedrift. Myndighetenes inngripende tiltak påvirker bedriftene ulikt, og det handler derfor om å finne løsninger som passer din bedrift best. Våre bedriftsrådgivere står klare til i bistå.

 

Ta kontakt

Ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver. Vi fortsetter å tilby våre finansielle tjenester. Vi har evne og sterk vilje til å finne gode og langsiktige løsninger i en krevende tid for deg og din bedrift. Det aller viktigste rådet vi kan gi nå, er å ta kontakt dersom du får problemer eller er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien framover.

 

Sammen finner vi løsninger!