Sunndal Sparebank er tilsluttet Eika Alliansen. Siden 1892 har banken hatt en betydningsfull rolle som finansiell samarbeidspartner for innbyggere og bedrifter i Sunndal. En rolle vi har klare ambisjoner om å ivareta også i årene framover. Banken er solid og har god økonomi, dyktige medarbeidere og et bredt produktspekter. Forretningskapitalen er på om lag 5,6 milliarder kroner. Banken har avdelingskontorer i Molde og Ålesund og betjener bedriftskunder i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det samlede volumet av kreditt- og garantistillelser til næringslivet utgjør 1 milliard kroner.

Sunndal Sparebank har en solid posisjon i bedriftsmarkedet i Sunndal, og vokser godt i markedene Kristiansund, Molde og Ålesund. Med bakgrunn i en sterk kunde- og kredittvekst, søker vi nå etter en dyktig, engasjert og resultatorientert

BEDRIFTSRÅDGIVER
Arbeidsoppgaver
- Ansvar for egen portefølje av næringskunder, herunder å bygge og utvikle gode kunderelasjoner
- Medansvar for utarbeidelse og oppfølging av strategi og handlingsplan for bedriftsmarkedet
- Medansvar for rådgivning og salg av cash management-løsninger til bankens bedriftskunder
- Drive akkvisisjon av nye bedriftskunder i tråd med bankens strategi
- Aktiv risikooppfølging av egen kundeportefølje (kredittanalyse / regnskapsanalyse / kontantstrømmodeller)
- Delta aktivt i arbeidet med forretnings- og produktutvikling innenfor bedriftsmarkedet
- Forberede og gjennomføre kredittsaker, herunder også utarbeidelse og presentasjon av slike saker for bankens besluttende organer
- Aktiv rådgivning om tjenestepensjonsprodukter til nye og eksisterende bedriftskunder
- Aktiv rådgivning og salg av øvrige finansielle produkter til egen kundeportefølje

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning
- Relevant og god erfaring, kan kompensere for manglende utdanning
- Salgserfaring med dokumenterte resultater
- Bransjekunnskap innen eiendom, bygg/anlegg og/eller transport er en fordel
- Gode evner med å bygge relasjoner og å kommunisere
- Erfaring fra bank/finans og spesielt Eika Alliansen er en fordel, men ingen betingelse

Vi kan tilby
- et spennende og godt fagmiljø med høy aktivitet
- gode utviklingsmuligheter i et godt læringsmiljø og en bransje i sterk utvikling
- en variert arbeidshverdag med spennende arbeidsoppgaver
- lønn etter kvalifikasjoner
- gode pensjons- og personalforsikringer og andre velferdsgoder

Kortfattet søknad med CV og kopi av vitnemål sendes til Sunndal Sparebank på e-postadresse: je@sunndal-sparebank.no innen 30. november 2020. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Adm.banksjef Jonny Engdahl på telefon 975 88 471.