Sunndal Sparebank er tilsluttet Eika Alliansen. Siden 1892 har banken hatt en betydningsfull rolle som finansiell samarbeidspartner for innbyggere og bedrifter på Nordmøre. Banken er solid og har god økonomi, 35 dyktige medarbeidere og har en sterk posisjon i hovedmarkedsområdet. Sunndal Sparebank er blant de sparebankene i Norge som vokser raskest. Vi har en forretningskapital på om lag 6 milliarder kroner, og har kontorer i Sunndal, Kristiansund, Molde og Ålesund. Vi har en offensiv tilnærming til markedsmulighetene, og har en tydelig ambisjon om å styrke posisjonen ytterligere fremover.
Banken er Miljøfyrtårnsertifisert og har utstedt en Grønn Obligasjon i det norske markedet.

Vi realiserer drømmer!
Vår ambisjon er å gi bedre råd, skape gode kundeopplevelser og å arbeide for bærekraftige lokalsamfunn. Vi opplever sterk kundevekst, og har nå behov for å styrke vårt arbeid innen bærekraft (ESG) og antihvitvasking (AHV). Dette er begge fagfelt som byr på spennende faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Du vil spille en sentral rolle, både strategisk og operativt, med å utvikle banken videre innen disse områdene. Har du lyst til å være med på laget i dette viktige arbeidet?

Bærekraft- og AHV-ansvarlig

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar med å etablere, utvikle og revidere strategi og rammeverk innen bærekraft, AHV samt ta en aktiv del i utviklingen av bankens samfunnsansvarsrolle
 • Ansvar for at organisasjonen har tilstrekkelig fagkunnskap om bærekraft og AHV, herunder initiere og gjennomføre relevante opplæringsaktiviteter
 • Ansvar for å gjennomføre analyser og rapportering av bærekraft og AHV innen sentrale deler av bankens virksomhetsområder, herunder etterkontroll av bærekraft i kredittsaker
 • Oppfølging av eksterne interessegrupper innen bærekraft og AHV
 • Yte rådgivning til linjen innen bærekraft og AHV, samt delta med rådgivning og utvikling av slik kompetanse til våre bedriftskunder
 • Prosjektdeltakelse / samarbeidsfora i Midt-Norsk Sparebankgruppe og Eika-alliansen
 • Bidra til gjennomføring og videreutvikling av bankens prosesser for KYC (kjenn-din-kunde-prinsippet)
 • Ansvar for å analysere, følge opp mistenkelige transaksjoner og rapportere til EFE Økokrim, sammen med bankens Task Force-gruppe
 • Ansvar for løpende forbedring av systemer, prosesser og rutiner innen AHV
 • Stillingen rapporterer til Adm.banksjef

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller tilsvarende.
 • Relevant og god erfaring, kan kompensere for manglende utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God forretningsforståelse og er orientert om trender og utvikling innen bærekraft og AHV
 • Erfaring fra bank/finans er en fordel, men ingen betingelse.
 • Du er analytisk, selvstendig og strukturert
 • Du samarbeider godt, har stor arbeidskapasitet og arbeider målrettet

Vi tilbyr

 • En bank med lang historie, solid posisjon i lokalmiljøet og spennende vekstambisjoner
 • et godt og uformelt fagmiljø med høy aktivitet
 • konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning
 • gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser, forsikringsordninger og andre personalgoder

Kan du være vår neste medarbeider? Send oss en kortfattet søknad med CV til je@sunndal-sparebank.no. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Adm.banksjef Jonny Engdahl på telefon 975 88 471.