Sunndal Sparebanks fortrinnsrettsemisjon ble kraftig overtegnet. I alt ble det tegnet 597 646 egenkapitalbevis, mot et tilbud på 428 571 egenkapitalbevis. Emisjonen ble følgelig overtegnet med 39 prosent. Emisjonen ble svært vellykket, og vitner om stor interesse og tro på lokalbanken og dens framtid. Resultatet av emisjonen er også en bekreftelse på at dagens eiere har vært fornøyd med avkastning og bankens utvikling siden 2013.

 

Emitterte brutto 45 MNOK

Tegningsperioden har pågått i 3 uker og ble avsluttet fredag 3. november kl. 15:00. Det har vært en jevn og god tegningsinteresse i hele perioden. Hoveddelen av tegninger er foretatt av personer og selskaper hjemhørende i Sunndal og resten av Møre og Romsdal.

Det ble brutto emittert 45 MNOK i emisjonen. Offentliggjøring av tildeling blir gjort i brev til hver enkelt tegner med det første. Tildelingen vil være basert på oppgitte tildelingskriterier i Prospektet.

Formålet med emisjonen er å styrke Bankens kjernekapital for å sikre videre vekst og utvikling.

Sunndal Sparebank engasjerte Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Banken vil takke eksisterende og nye eiere for deltakelse og interesse som er vist i emisjonen.

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl (975 88 471)