Sterk kunde- og utlånsvekst, og et solid resultat første halvår 2017

 

Per første halvår 2017 oppnådde Sunndal Sparebank et resultat før skatt på 18,9 kroner. Dette er en bedring på 2,1 millioner kroner fra 2016, noe som gir en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent. Resultatet er positivt påvirket av sterk vekst i rentenettoen, høyere andre driftsinntekter og lave utlånstap.

 

Solid resultat

Driftsresultatet før skatt endte på 18,9 millioner kroner for første halvår 2017. Dette gir en tolvmåneders egenkapitalavkastning etter skatt på 9,2 prosent (9,0 prosent i 2016). Det gode resultatet skyldes økt rentenetto, høyere andre driftsinntekter og lave utlånstap.  

 

Netto renteinntekter var 25,4 millioner kroner ved utgangen av juni, en økning på 3,9 millioner kroner eller 18 prosent fra samme tid i fjor. Dette skyldes sterk utlånsvekst og generell bedring av marginer.

 

Andre driftsinntekter økte med 3,2 millioner kroner eller om lag 31 prosent fra samme periode i 2016. Dette skyldes bedre avkastning på finansielle investeringer og høyere provisjonsinntekter.  

 

Driftskostnadene utgjorde 20,3 millioner kroner ved utgangen av perioden.

 

Sterk kunde- og utlånsvekst

Banken opplever sterk kundevekst som følge av kontoretableringer i Molde og Ålesund, samt et konkurransedyktig Boliglån UNG-produkt på landsbasis. Ved utgangen av første halvår 2017 er antallet personkunder økt med 300, noe som er like mye som hele 2016. Kundeveksten er i tråd med bankens markedsambisjoner, og forventes å vedvare i tiden framover.

 

Økt kundegrunnlag bidrar til sterk utlånsvekst. Tolvmåneders utlånsvekst utgjorde om lag 17 prosent ved utgangen av første halvår 2017. Dette gir en vekst i totale utlån på 465 millioner kroner. Fordelt på personmarked og bedriftsmarked er veksten i utlån siste tolv måneder henholdsvis 17,3 og 15,4 prosent.

 

Innskuddsdekningen (innskudd/brutto utlån) var 79 prosent ved utgangen av juni.

 

 

Hovedtall for perioden

  • Resultat før skatt 18,9 MNOK

  • Tolvmåneders egenkapitalavkastning 9,2 prosent

  • Kostnadsprosent 52

  • Tolvmåneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 17 prosent

  • Innskuddsdekning 79 prosent

Regnskapsrapport for andre kvartal blir gjort offentlig tilgjengelig innen 15. august.

 

 

Kontaktperson i forbindelse med saken er Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.