Godt resultat og ingen utlånstap i 2016

 

2016 ble et godt år for Sunndal Sparebank med et driftsresultat før skatt på 27 millioner kroner. Det gir en tolvmåneders egenkapitalavkastning på 7,2 prosent etter skatt. I 2016 har banken gjennomført strategiske tiltak med etablering av avdelingskontor i Molde med en målsetting om styrket markedsposisjon gjennom kundevekst og økt forretningsvolum.


Resultat

Driftsresultatet før skatt endte på 27 millioner kroner i 2016. Resultatet etter skatt endte på 21,1 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 7,2 prosent. For 2016 foreslås et kontantutbytte på NOK 7,64 per egenkapitalbevis, tilsvarende 100 prosent kontantutbytte.

 

Netto renteinntekter ble økt med 1,5 millioner kroner til 45,3 millioner kroner i 2016. Økningen skyldes økt forretningsvolum og bedrede marginer på enkelte produkter. Andre driftsinntekter økte med 8,3 millioner til 21,2 millioner kroner, som skyldes bedre avkastning på finansielle investeringer og økte provisjonsinntekter på bred basis.

 

Driftskostnadene utgjorde 39,3millioner kroner ved utgangen av 2016.

 

Utlånsvekst

Samlet forretningskapital (inklusive boliglån i Eika Boligkreditt) utgjorde 3,4 milliarder kroner ved utgangen av 2016.

 

Tolvmånedersveksten i utlån til personmarkedet var 4,4 prosent og 12,3 prosent for næring og landbruk. Samlet kredittvekst siste tolv måneder er 6,5 prosent.

 

Innskuddsdekningen (innskudd/brutto utlån) var 85 prosent ved utgangen av 2016.  

 

Ren kjernekapital og kapitaldekning utgjorde henholdsvis 18,9 og 22,8 prosent ved utgangen av året. Dette er godt over gjeldende myndighetskrav og banken står godt rustet for videre kunde- og kredittvekst framover.

 

Årsregnskapet blir behandlet av Generalforsamlingen 21. mars 2017.

 

 

Hovedtall for perioden (2015 i parantes)

  • Resultat før skatt 27,0 MNOK (23,4)

  • Tolvmåneders egenkapitalavkastning 7,2 prosent (6,2)

  • Kostnadsprosent 59,2 (56,5)

  • Ingen tap (1,2 MNOK)

  • Tolvmåneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 6,5 prosent (8,5)

  • Innskuddsdekning 85 prosent (83)

  • Ren kjernekapitaldekning 18,9 prosent (18,9)

  • Kapitaldekning 22,8 prosent (21,7)

Kontaktperson i forbindelse med saken er Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.