Med bakgrunn i strategiske vurderinger, har styret i Sunndal Sparebank besluttet å etablere avdelingskontor i Molde.


Banken har ambisjoner om å styrke kundegrunnlaget og posisjonen som lokalbank i årene framover. Over tid skal etableringen bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping for egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte. Molde er et interessant marked både i forhold til størrelse og fremtidig utvikling.

 

Ved oppstart vil avdelingskontoret bestå av to rådgivere, begge allerede rekruttert.  De er Autoriserte Finansielle Rådgivere og har flere års erfaring innen rådgivning og salg i bank. Meier Brevik er ansatt som avdelingsbanksjef ved kontoret. Han har bred og mangeårig erfaring og var senest områdebanksjef for Danske Bank sine kontorer i Molde og Kristiansund, før disse ble avviklet i juni. Med seg får han Stig-Einar Sørensen, som har seks års erfaring fra bank hvorav de fire siste fra Danske Bank.

 

Avdelingskontoret vil være i drift senest 1. januar 2017. Banken vurderer nå ulike lokaliseringsmuligheter i Molde.

 

Kontoret vil være et rent rådgivningskontor og vil i første omgang konsentrere seg om personkundemarkedet. Sunndal Sparebank oppfatter at menneskelige kontakt fortsatt har stor verdi for kunder flest, og vil derfor vektlegge god personlig kunderådgivning kombinert med korte beslutningsveier. Den lokale sparebankfilosofien vil stå sentralt i betjening av eksisterende og nye kunder i Molde.

 

 
Kontaktperson:

 

Jonny Engdahl, Adm.banksjef i Sunndal Sparebank (975 88 471)